Alates 02.07.2018 kehtib Liiklusseaduse uus redaktsioon, vt. siit.

Liiklusseaduse § 341 on täiendatud lõikega 8 (muutused autorongi lubatud kogumassis), vt. seaduse täiendust siit.